TIN CÔNG TY - S.A.E KÝ KẾT HỢP TÁC & ĐỘNG THỔ XÂY DỰNG VỚI SAIGON SILICON CITY (SSC)

Lúc 11:30 ngày, 16 tháng 6 năm 2020 Ban Lãnh đạo cả ba Công ty Saigon Silicon City (SSC), Công ty Cổ Phần S.A.E (Saigon Architecture Engineering) cùng Công ty Tư Vấn Thiết Kế SAGEN (tư vấn giám sát) đã  tiến hành khởi công Dự án Xây dựng, Phát triển khu Công viên Sài Gòn Silicon hạng mục Center 4.

Lãnh đạo các đơn vị: Chủ đầu tư SSC, Nhà thầu SAE và Công ty SAGEN Quản lý - TVGS động thổ khởi công CENTER 4.

Cán bộ CNV Công trình trong lễ khởi công

Trước đó, ngày 10/06/2020 tại văn phòng Saigon Silicon City (SSC) cũng đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng giữa Ông Nguyễn Minh Hiếu, Chủ tịch HĐQT SSC và Ông Trần Kông Phương, Chủ tịch HĐQT Saigon Architecture Engineering (S.A.E). Theo đó, SSC giao cho S.A.E làm Tổng thầu hạng mục Center 4 của Dự án với tổng giá trị tạm tính 275,4 tỷ đồng, Tiến độ hoàn thành trong 260 ngày kể từ ngày phát lệnh khởi công 16/06/2020.