-CHỨNG NHẬN & DANH HIỆU

- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

- Bằng khen Thuế - 2012:

- Bằng khen Thuế - 2013:

- Bảng vàng uy tín – Chất lượng:

        S.A.E – Doanh nghiệp Việt Nam, uy tín – Chất lượng ( 12/2008)
        Công ty cổ phần S.A.E . ( Saigon Architecture Engineering ) Vinh dự nhận “ Bảng vàng uy tín – Chất lượng )
        Tháng 12 năm 2008, Công ty cổ phần S.A.E đã được Mạng Doanh Nghiệp Việt Nam trao tặng Bảng Vàng Nhà Cung Cấp đáng tin cậy tại Việt Nam (Trusted Supplier in Việt Nam). Chứng nhận này được trao cho các doanh nghiệp lớn, hoạt động hiệu quả và có uy tín cao trên thương trường.


                                       

 

- Hội viên phòngThương mại và công nghiệp Việt Nam.
Ngày 30 – 5 – 2007 Công ty cổ phần S.A.E chính thức gia nhập hội viên phòng thương mại và công nghiệp việt nam.


                             

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (tiếng AnhVietnam Chamber of Commerce and Industry, viết tắt là VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam.

- Bằng chất lượng cao.

Ngày 03 – 12 – 2008  công ty cổ phần S.A.E vinh dự nhận bằng chất lượng cao do bộ xây dựng và công đoàn xây dựng việt nam trao tặng.

                            

- Hội viên hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam.

Ngày 7 tháng 11 năm 2008. Công ty cổ phần S.A.E chính thức gia nhập hội viên hiệp hội nhà thầu xây dựng việt nam. Được công nhận “ doanh nghiệp có đủ tư cách pháp nhân, năng lực và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng”.

- Danh hiệu " Doanh nghiệp uy tín chất lượng năm 2007 - 2008" do mạng doanh nghiệp Việt Nam khảo sát và xét chọn.

 

- Ngày 27/05/2005 Công ty cổ phần S.A.E đã đăng ký độc quyền tên Công ty và nhãn hiệu ngành xây dựng tại Cục Sở  Hữu Trí Tuệ - Bộ khoa học và công nghệ tại Hà Nội.

- Ngày 22/09/2006 đại diện Công ty cổ phần S.A.E - Ông Trần Kông Phương được kết nạp chính thức là Hội viên CLB Doanh Nhân Sài Gòn.

- Ngày 12/6/2014  Công ty cổ phần S.A.E được trao tặng kỷ niệm chương từ Tổng cục Thuế Việt Nam