-NHÂN SỰ

¥ Ban lãnh đạo công ty :

 - Ông TRẦN KÔNG PHƯƠNG               CHỦ TỊCH HĐQT   

 - Ông NGUYỄN ĐẮC ĐIỀN                     P. TỔNG GIÁM ĐỐC 2      

 - Ông TRANG KIỂM CHUNG                  P. TỔNG GIÁM ĐỐC 1

¥ Nhân sự :

  • Lực lượng lao động công ty:

1. KTS và kỹ sư thiết kế tại xưởng             :  15 người

2. Kiến trúc sư Tư vấn giám sát                  :   05 người

3. Kỹ sư giám sát thi công                          :   20 người    

4. Kỹ sư điện, nước công trình                   :   04 người

5. Các phòng ban, kho bãi                          :   35 người

  • CĐ, Trung cấp và CB thi công              :   15 người
  • Công nhân lao động thường xuyên       :   300 người
  • Khả năng huy động nhân lực cao điểm            :   1.000 người
  • Công tác viên thường xuyên:

1. TS. KTS trường ĐH Kiến trúc                :  03 người

2. TS. KTS trường ĐH mỹ thuật                 :  04 người

3. TS. Th.S trường ĐH nông lâm                :  04 người

 

 

¥ Tôn chỉ của Công ty S.A.E:

UY TÍN – TRÁCH NHIỆM – DANH DỰ