Logo Đối tác

DỰ ÁN - TTTM DỊCH VỤ, CHỢ ĐẦU MỐI BÀU NĂNG

Tên dự án

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ - CHỢ ĐẦU MỐI BÀU NĂNG

Địa chỉ       :  xã Bàu Năng – Huyện Dương Minh Châu – Tỉnh Tây Ninh.

Diện tích    :  57.000m2

Vốn đầu tư :  120 tỷ.  

Chủ đầu tư  : S.A.E CORPORATION

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ THI CÔNG :   CÔNG TY CỔ PHẦN S.A.E