TIN CÔNG TY - Công ty cổ phần S.A.E thành lập công đoàn

Công ty cổ phần S.A.E thành lập công đoàn.

Chấp hành chỉ đạo tại văn bản số 220/09/QĐ-LĐLĐ ngày 14/05/2009 của Liên Đoàn Lao Động Quận Tân Phú. Ngày 14/05/2009 BCH công đoàn cơ sở lâm thời Công Ty Cổ Phần S.A.E được thành lập với thành phần như sau:

Chủ tịch lâm thời: ông Chu Mạnh Hùng
Phó chủ tịch        : bà Trần thị Liễu
Phó chủ tịch        : ông Trần Quang Huy.

Ngoài 20 đoàn viên tiêu biểu và ban giám đốc công ty tham dự, còn có ông Trần Minh Vũ chủ tịch Liên Đoàn Lao Động Quận Tân Phú, các lãnh đạo công ty bạn: ông Nguyễn Dũng Công Ty TNHH Nguyễn Đình, ông Nguyễn Xuân Nhựt chủ tịch hội đồng quản trị Công Ty Sông Lam.

Phát biểu trong buổi lễ: ông Trần Kông Phương Tổng giám đốc Công Ty chúc mừng Ban chấp hành công đoàn mới và mong mõi BCH công đoàn, các đoàn viên luôn gương mẫu trong công tác và đời sống. Tổ chức tốt các phong trào theo phát động của Liên Đoàn Lao Động Quận Tân Phú nhằm góp phần xây dựng công đoàn S.A.E vững mạnh, phát triển.

Những hình ảnh buổi lễ.

                                           

                                               

                                   

                                         
                                   
                                   

                                               

                                   

Tin, ảnh - Công ty cổ phần S.A.E