ĐƠN VỊ LIÊN KẾT - HIỆP HỘI NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÍA NAM.
Đối tác khác: