TIN CÔNG TY - Công ty cổ phần S.A.E được Hiệp hội trao tặng giấy khen

Trong hội nghị "Gặp gỡ đầu năm 2014", Hiệp hội nhà thầu Xây Dựng Việt Nam chi nhánh phía Nam đã vinh danh ghi nhận một số doanh nghiệp có đóng góp cho công tác hội.

Công ty cổ phần S.A.E vinh dự được nhận bằng công nhận về các nỗ lực đóng góp tích cực cho Hiệp hội nhà thầu Xây Dựng Việt Nam nói riêng cũng như ngành xây dựng nói chung. Ông Trần Kông Phương - Tổng Giám Đốc công ty cổ phần S.A.E đồng thời là Uỷ Viên Thường Vụ Hiệp Hội rất cảm kích về phần thưởng này và cam kết sẽ cố gắng hết sức mình đóng góp cho Hiệp Hội ngày một thành công hơn.