HOẠT ĐỘNG CÔNG TY - Công ty cổ phần S.A.E - Thành viên hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam.

Công ty cổ phần S.A.E - Thành viên hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam.

Công ty cổ phần S.A.E là thành viên hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam. Ngày 12/5/2010 ông Trần Kông Phương, Tổng giám đốc công ty trúng cử vào ban thường vụ hiệp hội – phụ trách công tác hội phía nam.

SINH HOẠT CÔNG TÁC HỘI PHÍA NAM

THAM GIA CÔNG TÁC HỘI TẠI BÌNH THUẬN

Tin, ảnh - Công ty cổ phần S.A.E