ĐƠN VỊ KHÁCH HÀNG - CÔNG TY CỔ PHẦN SAVICO
Đối tác khác:

 - CÔNG TY LIÊN DOANH TOPCAKE

 - CÔNG TY CỔ PHẦN TICO